Organisationsutveckling

Vid utveckling av organisationer  arbetar vi med att förena involvering med realisering. Genomförs i strategiska lägen där organisationens utvecklingsbehov kräver grundläggande förändring av strategi, struktur, horisontella flöden eller ledarskap. Inte bara planer utan att realisera på djupet. Handlar om utveckling på flera plan: personligt förhållningssätt, personligt ledarskap, träning av väsentliga färdigheter, hantera konkreta arbetsproblem,  behov av strukturförändringar samt synkronisering och  integration med samarbetspartners samt effektivisera det direkta mötet med kund eller medborgare. Förena hög delaktighet med högt tempo och tydliga beslut. Förena strategiska, ibland politiska beslut med det professionella omdömet.

Bygger på att jag tillsammans med ledning designar en välbalanserad utvecklingsprocess som innebär att förena kraftfullt ledarskap med djup involvering. Att samtliga medarbetare och samarbetspartners kan delta aktivt i processen. Att hela systemet vid något tillfälle kan bidra med sin kunskap, göra avtryck på processen och slutresultatet samt tar intryck av kollegor och samarbetspartners. Tidsspannet mellan workshops utnyttjas till fördjupad information och involvering samt till realisering av beslut.

Involveringen innebär att man kombinerar arbete med konkreta arbetsutmaningar med att träna den personliga kompetensen att realisera lösningen av dessa inriktningsbeslut. Design blir en harmonisk växling mellan problemlösning och upplevelsebaserad träning. Realiseras så varje medarbetare har kompetens att i handling leva de gemensamt fattade besluten.