Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens effektivitet är en fråga om sammansättning, ledarskap och kollaborativ intelligens. Välfungerande ledningsgrupper utgör ett strategiskt nav för sina organisationer,  genom att hantera komplexitet, möjliggöra synergier och koordinera resurser och funktioner, internt och externt.

I ledningsgruppen möts de funktioner och nyckelområden som krävs för att möjliggöra, driva eller stimulera verksamheten till innovation och värdeskapande. Effektiva ledningsgrupper har ett tydligt existensberättigande och fungerande samarbeten såväl inom ledningsgruppen som i horisontella och vertikala relationer till uppdragsgivare, externa samarbetspartners samt andre chefer och medarbetare i organisation.

På Anders Risling AB stödjer vi ledningsgruppen i att utveckla dessa kvalitéer och gör en skillnad för organisationens resultatskapande. Utvecklingsprocessen designas utifrån ledningsgruppens unika behov, och brukar inledas med att gruppen identifierar sina styrkor och utvecklingsområden med hjälp av det evidensbaserade verktyget Collaborative Intelligence Measurement (CIM). Utvecklingsprocessen bygger på dynamisk interaktivitet mellan verkliga, strategiska utmaningar och utveckling av fyra, kvalitativa styrkeområden:

  1. Relationsdjup – Gruppernas medlemmar är engagerade i samarbetet med varandra och skapar resultat på flera nivåer tack vara samarbetet
  2. Koordinering – Guppens medlemmar känner väl till varandras områden, koordinerar självständig sitt arbete och löser problem som uppkommer längs med vägen
  3. Kommunikation – informationsdelning och kommunikativt samspel fungerar väl, vara sig att man är överens eller tycker olika.
  4. Ledarskap – gruppen har en klar raison d’etre, tydliga mål och stöd hos gruppens ledare och uppdragsgivare.

Vill du veta mer? Tag kontakt direkt med Anders Risling