Individuell utveckling

Individuell ledarträning är en skräddarsydd utvecklingsinsats för ledare som vill åstadkomma reell transformation. Du som ledare får en individuellt designad utvecklingsinsats för att nå en grundläggande omställning i ditt ledarskap.

Individuell ledarträning innebär att vi lägger en gedigen plattform för att skapa fokus på vad du som ledare behöver för din utveckling. Du och din omgivning får ge dig nyanserad återkoppling på din utveckling som ledare och involveras i hur den bäst kan stötta dig i din utveckling.

Vi sätter sedan upp ett antal träningstillfällen i reella arbetssituationer där du får tillfälle att pröva nya sätt och nya metoder för att mer effektivt kunna hantera dina utmaningar.

Individuell ledarträning bygger på att förena djup personlig insikt med konkret färdighetsträning i verkliga ledarsituationer. Jag som tränare följer dig som ledare och skapar situationer där du både ges utmaningar och stöd.