Vad gör vi?

Anders Risling utvecklar organisation, ledarskap och relationell koordinering. Vi förenar det strategiska ledarskapet med verksamhetens unika kapacitet, initiativkraft och förmåga till samarbete. Syftet är att realisera förändring av verksamheten och åstadkomma värde. Arbetet sker i nära samarbete med verkställande ledningen och ledningsgrupp.

Individuell utveckling

Individuell ledarträning är en skräddarsydd utvecklingsinsats för ledare som vill åstadkomma reell t
Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens effektivitet är en fråga om sammansättning, ledarskap och kollaborativ intelligens.
Läs mer

Organisationsutveckling

Vid utveckling av organisationer  arbetar vi med att förena involvering med realisering. Genomförs i
Läs mer