Samarbete över gränser

Praktiker och forskare är överens om att relationell koordinering och samarbete mellan grupper är en kritisk punkt för värdeskapande. Samtidigt är just samarbete mellan enheter, kulturer och professioner ofta den svaga punkten för själv högpresterande organisationer.

Vi ger er stöd att identifiera styrkepunkter och utvecklingsområden, dels inom organisationen, dels externt till viktiga samarbetspartners. Med hjälp av Collaborative Intelligence Measurement (CIM) – ett 360 graders, webbaserat verktyg – tar vi fram data för att designa en skräddarsydd utvecklingsprocess som kan stärka just era samarbeten. CIM baserar sig på den senaste forskningen om den avgörande betydelsen som intergruppsamarbetet har för organisationens förmåga att skapa resultat och utveckla kvalitéer som t.ex. arbetsglädje, innovationskraft, effektivitet och kvalité.