Samarbete över gränser

Praktiker och forskare är överens om att relationell koordinering och intergruppsamarbeten är en kritisk punkt för värdeskapande. Samtidigt är just samarbete mellan enheter, kulturer och professioner ofta den svaga punkten för i övrigt högpresterande organisationer.

Vi hjälper er att identifiera styrkepunkter och utvecklingsområden i koordineringen och samarbetet över grup-p och enhetsgränserna inom organisationen och externt till viktiga samarbetspartners. Med hjälp av Collaborative Intelligence Measurement (CIM) – ett 360 graders, webbaserat verktyg – tar vi fram data för att designa en skräddarsydd utvecklingsprocess som kan stärka just era samarbeten. CIM baserar sig på den senaste forskningen om den avgörande betydelsen som intergruppsamarbetet har för organisationens förmåga att skapa resultat och utveckla kvalitéer som t.ex. arbetsglädje, innovationskraft, effektivitet och kvalité.

Vill du veta mer?

Ring eller skriv till Anders Risling,

Telefon +46 (0)706 006 487
Mail: anders@andersrisling.se