Samarbetspartners

Centrum för organisationspsykologi COP

Tillsammans med Christian Bodén på Human Agency AB driver vi COP. Genomför där konsultutbildningar. Se närmare www.cop.nu

Relational Coordination Research Collaborative

Tillsammans med bl a Jody Hoffer Gittell, www.relationalcoordination.org medverkar som professional partner för utveckling av Relational Coordination.

GRO AB

Bedriver tillsammans med Johan Holm, Jesper Hök och Pontus Holmgren på GRO AB (www.gro.nu) utvecklingsarbete runt sociala laboratorium och Relational Coordination.

Human Agency

Samarbetar med Christian Bodén på Human Agency AB i flera ramavtal och större upphandlingar, bl a landstinget i Östergötaland samt Stockholms läns landsting samt utvecklingsarbete runt sociala laboratorium och Relational Coordination.

Ledarrum AB

Medverkar tillsammans med Gunnel Åkeson, www.ledarrum.com i ramavtal region Västra Götaland

Sten Heckscher

Sten och jag driver delar i regeringens utvecklingsprogram för myndighetschefer.

Agneta Rosenkvist

Agneta och jag driver delar i regeringens utvecklingsprogram för myndighetschefer. www.rosenqvist.org

Competensqompagniet

Medverkar i competensqompagniets nätverk och deltar tillsammans med bl a dess grundare Stefan Dahlberg i uppdrag kopplade till ramavtal med bl a regeringskansliet. www.competensqompaniet.se

Framship AB

Samarbetar med Gunnar Westling och Fredrik Lidman , www.framship.com i större kombinerade ledarskaps- och förändringsprojekt. Utveckla ledarskap i samband med komplexa utmaningar och förändringsarbete. Samtidigt som ledare utvecklas så löser man viktiga verksamhets- och affärsutmaningar.

Case Clinique

Deltar i ett nätverk – Case Clinique – av konsulter som experimenterar med nya laborativa metoder – sociala laboratorier. Dessa metoder utprövas i verkliga uppdrag. Övriga som deltar är Cheryl Akner, Konstfack, Maria Bergbäck, Ett steg, Kerstin Bragby, Högskolan i Gävle,  Håkan Gilmark, Gilmark AB, Annika Göran-Rodell, Örebro universitet , Barbara Keller, Visica AB och Ingrid Lysell Smålänning och Innotiimi AB.