Anders Risling

Anders RislingJag är väldigt glad över samtalet med Anders Risling och har redan tillämp fler saker som vi pratade om. Inledde med att be alla säga vad som hitintills varit framgångsrikt. Det av en positivt stämning.

 

 

 

Anders Risling arbetar med att utveckla relationer i verksamheter. Handfasta metoder för att förbättra samarbetet mellan individer, roller, grupper och organisationer. Fokus på att förena individuell utveckling,  gruppsutveckling, organisationsutveckling och samhällsutveckling.

Anders Risling har utvecklat det svenska försvarets ledarskap genom ett antal förändringsprojekt som bl a inneburit en radikal omställning av det hela svenska försvarets taktik, truppföring och trupputbildning. Anders utvecklade ledarprogrammet UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), det mest använda ledarprogrammet i Skandinavien. Anders tog fram övningarna, utbildade handledare samt fastställde infrastrukturen kring införandet av programmet i bred skala.

Anders har djup erfarenhet av att arbeta med kunskapsintensiva organisationer. I hans bok Kunskapsföretaget, som kom ut 1987, lanserades för första gången begreppet Kunskapsföretag som rönte stor nationell och internationell uppmärksamhet. Boken blev översatt till ett flertal språk och ledde till uppdrag för stora skandinaviska exportföretag som Ericsson, Novo Nordisk, Astra, AGA, SAS och Alfa Laval. För flera av dessa företag har Anders fungerat som ”huskonsult” på topmangementnivå för att stödja transformationen från traditionell verkstadsindustri till kunskapsbaserad produktion.

Anders har haft stora uppdrag inom svensk sjukvård och då främst arbetat med landstingens och sjukvårdens lednings- och ledarskapsfrågor på alla nivåer. Han har gedigen erfarenhet från många uppdrag med inriktning på organisations- och strategiutveckling inom politiskt styrda organisationer inom offentlig sektor. Några exempel:

  • Nationellt högsta politiska ledningen: Uppdrag för Sveriges Riksdag, Svenska Regeringskansliet, och Norska regeringskansliet.
  • Uppdrag inom Sveriges kommuner och landsting (SKL). Konsultuppdrag med följande kommuner från de senaste tre åren: Uppsala kommun, Nyköpings kommun, proAros Västerås stad, Eskilstuna kommun, Lidingö stad, Trollhättan kommun.
  • Konsultuppdrag inom landsting : Gävleborgs LT, Västmanlands LT, Östergötlands LT, Örebro LT, Sörmlands LT, Stockolms läns landsting.
  • Konsultuppdrag inom statliga verk: RPS, Statskontoret, Vinnova, Arbetsgivarverket, PPM, Rymdstyrelsen, Kriminalvården, Skolinspektionen, Läkemedelsverket, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Han har även arbetat som konsult åt toppledningen vid Stockholms universitet, Linköpings universitet och universitetet i Oslo i flera uppdrag. Även uppdrag inom kultursektorn: Kulturhuset i Stockholm, Tekniska museet samt Stockholms läns museum.

Anders har utvecklat området organisationspsykologi. Drivit öppna och interna utvecklingsprogram för organisationskonsulter. Skandinaviens mest välrenommerade konsultföretag inom management och ledarskap har anlitat Anders för vidareutveckling av sina konsulter.

Anders Risling har publicerat åtta böcker samt fem artiklar inom området. I den senaste boken ”Att lede konstner m.m.” Börsens forlag (2009) beskrivs hur Skandinaviens mest framgångsrika ledare inom konsten kan utveckla arbetsplatser som vibrerar av engagemang och initiativrikedom. De har modet att erkänna sina fiaskon, tar ansvar för misstagen och satsar benhårt på succé.

Anders Risling CV