Kurser och Workshops

CIM- Diagnos och CIM-Intervention

Utbildningar i relationskoordinering och intergruppsamarbete

Utbildningsledare: Anders Risling, fil dr och specialist i arbetslivets psykologi och Lärke Johns, leg psykolog.

Utbildningarna ger dig teori och verktyg för att förstå dynamiken i samarbetsrelationer mellan grupper och funktioner i organisationen, och intervenera för att stärka samarbetsrelationerna.  Du får handledarcertifikat i Collaborative Intelligence Measurement (CIM) och lär dig genomföra en dynamisk, datadriven utvecklingsprocess utifrån CIM-resultatet. Utbildningen är uppdelad i två moduler:

  • CIM Diagnos (2 dagar)
  • CIM Intervention (4 dagar)

CIM-Diagnos

Tid och plats: 10 april och 8 maj. Kursdagarna genomförs  9.00 – 17.00 i Stockholm.

CIM-Diagnos ger dels teoretiska kunskaper för att förstå och analysera samarbetsdynamiken mellan grupper och funktioner, dels verktyg för identifiera de interventionspunkter där utvecklingsinsatser bäst kan ge effekt

Dag 1 fokuserar på den teori och forskning om social identitet,  relationell koordinering och intergruppsamarbete som ligger till grund för analysarbete med CIM. Du får genomföra en första relationell mappning av ett eget case, bekanta dig med CIM och förbereda dig för en verklig undersökning av samarbetet mellan organisationer, grupper eller inom ledningsgruppen.

I perioden mellan dag 1 och 2 genomför du själv eller tillsammans med en kollega en CIM-undersökning under handledning. Handledningstillfället bokas så att det passar både dig och handledaren.

Dag 2 fokuserar på casearbete, analys av samarbetsmönster och identifikation av de interventionspunkter där riktade interventioner kan göra den största nyttan för att stärka samarbetet.

 

CIM-Intervention

Tid och plats: Utbildningen genomförs i två moduler den 13-14 och 28-29 augusti, båda tillfällen på internat i Stockholm.

CIM-Intervention ger dig verktyg för att designa och genomföra en dynamisk utvecklingsprocess riktad mot de interventionspunkter som du identifierat i organisations unika samspelsmönster. Du får handfasta metoder för utveckling av samarbetet, samt träning i att intervenera i rummet utifrån din kunskap om utvecklingsbehovet, å ena sidan, och rollen som processledare, å den andra. Metoderna bygger på involvering och kan kombineras för att nå bästa möjliga effekt inom de ramar för utvecklingsinsatsen som organisationen sätter upp. Flera av metoderna är utvecklade inom storgruppstraditionen. Under CIM-Intervention arbetar vi tematiskt med de fyra CIM-måtten:

Dag 1. Samarbetsdjup

Dag 2. Koordinering

Dag 3. Kommunikation

Dag 4. Ledarskap


Pris

CIM-Diagnos: SEK 15.500, inklusive kursmaterial, förtäring under dagen och CIM-undersökning genomförd i perioden mellan de två kursdagarna.

CIM Intervention SEK 28.500 inklusive metodkompendium och förtäring. Kostnaden för övernattning och frukost på internat tillkommer.

Vid anmälan till båda utbildningar ges ett rabatterad pris om SEK 40.000, inklusive CIM undersökning.

Ackreditering

Båda utbildningarna är ackrediterat inom Psykologförbundets specialistordning. Kostnad för examinationstillfälle tillkommer för deltagare som vill använda utbildningarna som del i sin specialistutbildning.

Anmälan och information

Anmälan gör du på info@andersrisling.se

Välkommen att ta kontakt om du har frågor eller om du behöver hjälp att undersöka om CIM är ett verktyg som passar dig.