Kurser och Workshops

Utbildning Collaborative Intelligence – Diagnos och Intervention

Utbildningsledare: Anders Risling, fil dr och specialist i arbetslivets psykologi och Lärke Johns, leg psykolog.

Lär dig överbrygga stuprör och stärka samarbetet mellan professioner, funktioner och organisationer.

Utbildningen i kollaborativ intelligens ger dig kompetens att arbeta med relationskoordinering och intergruppsamarbeten mellan organisatoriska enheter eller inom ledningsgruppen. Du får handledarcertifikat i  Collaborative Intelligence Measurement (CIM) och lär dig genomföra en datadriven utvecklingsprocess utifrån CIM-resultatet. Utbildningen är uppdelad i två moduler:

  • CIM Diagnos (2 dagar)
  • CIM Intervention (4 dagar)

 


CIM Diagnos

Tid och plats: CIM Diagnos genomförs två gånger under hösten. Tillfälle 1 den 30 augusti och 25 oktober, och tillfälle 2 den 2 oktober och  28 november. Kursdagarna genomförs  9.30 – 18.00 i Stockholm.

CIM Diagnos ger handledarcertifikat i Collaborative Intelligence Measurement. Fokus dag 1 ligger på teori, relationell mappning samt på hur du genomför en mätning mellan organisationer, inom organisationen eller i ledningsgruppen. Dag 2 fokuserar på analys och återkoppling av de data du fått fram med hjälp av CIM.

Utbildningspedagogiken växlar teori och arbete med verkliga cases. I perioden mellan dag 1 och 2 genomför deltagarna  en konkret mätning med CIM, individuellt eller i par.

CIM Intervention

Tid och plats: Kursen genomförs i början på 2019 den 8-9 samt 22-23 januari  i Stockholm.

CIM Intervention lär dig att designa och genomföra en utvecklingsprocess för att överbrygga stuprör med utgångspunkt i CIM-data. Modulen ger dig  12 handfasta metoder – flera av dessa storgruppsbaserade – samt träning i att intervenera för att förbättra samarbetet och åstadkomma ett koordinerat arbete på tvärs i organisationen. Under modulen växlas teori och metodkunskap med praktiska övningar och egna cases. 

 


Kostnad

Kursavgiften för CIM Diagnos är SEK 15.500  och för CIM Intervention SEK 28.500. Kostnad för en CIM-undersökning genomförd i perioden mellan de två kursdagarna ingår i kursavgiften för CIM Diagnos. Vid anmälan till båda moduler ges ett rabatterad pris om SEK 40.000, inklusive CIM undersökning.

Ackreditering

Båda utbildningarna är ackrediterat inom Psykologförbundets specialistordning. Kostnad för examinationstillfälle tillkommer för deltagare som vill använda utbildningarna som del i sin specialistutbildning.

Anmälan och information

Anmälan gör du på info@andersrisling.se

Välkommen att ta kontakt om du har frågor eller om du behöver hjälp att undersöka om CIM är ett verktyg som passar dig.