Fyra nya kurser 2015

Under 2016 erbjuder Centrum för Organisationspsykologi fyra utbildningar i tillämpad organisationspsykologisk processkonsultation. Samtliga utbildningar sker i internatform söndag – fredag, med vardera en uppföljningsdag.

Teamutveckling 15 – 20 mars 2015

Ledningsgrupp 31 maj – 5 juni 2015

Storgrupp 21 juni – 26 juni 2015

Relational Coordination 9 – 14 augusti 2015

Kursledning: Anders Risling, fil.dr, leg. psykolog och Christian Bodén, leg. psykolog.

Klicka vidare på de olika kurserna för mer information.

Utbildningarna är fristående delar av ett utbildningsprogram som riktar sig till såväl konsulter i början av sin karriär som erfarna konsulter i behov av påfyllnad och professionell vidareutveckling. Utbildningarna innebär träning i handfasta metoder för arbete med individer, grupper och hela organisationer.