Inspiration

Jag läser cirka 50 böcker inom området ledarskap, strategi och organisationspsykologi om året. Intervjuar ofta framgångsrika ledare och andra kollegor: Hur gör du? Åker på kurser och låter mig påverkas av andra kollegor. Detta inspirerar mig. Här kommer jag – med ett nytt bidrag en gång i månaden – skriva ner i kortform vad som just nu inspirerar mig.att lede kunstnerer med Uwe Bödewadt

I mitt första bidrag bjuder jag på en ett kort utdrag ur boken ”At lede kunstnere m.m.”. Den har jag skrivit tillsammans med min vän Uwe Bödewadt. Kommer på Börsens forlag, den 9 oktober 2009. Vi har intervjuat 12 framgångsrika skandinaviska kulturledare. Dessa intervjuer och samarbetet med Uwe har varit oerhört inspirerande för mig och mitt arbete. Jag sammanfattar i boken (Översatt från danskan):

”En effektiv kulturinstitution vibrerar av inre engagemang till skillnad från en traditionell byråkrati som bygger på yttre engagemang. Detta är den fundamentala skillnaden mellan traditionellt ledarskap och ledarskap i kulturen. Kulturledare kan hantera de ofrånkomliga utmaningar som följer på att leda självgående och engagerade medarbetare, konstnärer, konstledare och starka ägare.

Traditionella organisationer som skapar värde genom massproduktion, stabilitet och rättsäkerhet kommer styras genom yttre engagemang, lojalitet och beroende av ledning. Organisationer som vill skapa värde genom kreativa lösningar, utmaningar och ny kunskap styrs av inre engagemang, initiativrikedom och mod. Vill man skapa den typen av värde kan företag och offentliga organisationer lära mycket av kulturinstitutioner. Våra tolv kulturledare har generöst och modigt delat med av sina långa och djupa erfarenheter. Både succéer och fiaskon.”