Förändring i grunden

En av de riktigt stora inom organisationspsykologin Robert Kegan har tillsamman med Lisa Laskow Lahey skrivit en bok Immunity to Change (Harvard Business Press, 2009) som handlar om att förändra i grunden. Att genuin utveckling är något mycket mer än att sätta upp ett mål och sedan utforma ett antal steg. Det bli nyårslöften som snart bleknar bort. Keganser att det handlar om att åstadkomma en genuin transformation som bygger på en nyanserad teori om hur vuxna utvecklas. Varje gång jag vill personligen utvecklas så handlar det att våga konfrontera mig och mina mörka, “skämmiga” sidor. Vad är det jag faktiskt tjänar på att behålla det som det är?

Kegan och Lahey har utformat ett antal till det yttre enkla men ack så påfrestande träningsmöjligheter där jag i fyra steg försiktigt men obönhörligen leds till en djupare insikt till vad det för grundläggande antagande som håller mig fast. Det är först när jag kan erkänna dessa  som jag har möjlighet att testa nya beteenden.