Möt författarna till PREFEKT – FRAMTIDENS LEDARSKAP FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING. Anders Risling och Mats Edenius samtalar med Universitetskanslersämbetets GD, Anders Söderholm, och prefekterna Marie-Louise Bowallius och Jenny Eriksson Lundström om ledarskap och kunskapsarbete i högskolan. Samtalet leds av Lärke Johns.